# نمیدووونم؟!

نمی دووونم...؟!

ز خر خوانان عالم هر که را دیدم غمی دارد                                                        دلا رو کن به مشروطی که آن هم عالمی دارد یـــــــــووووووووووووهـــــــــــــووووووووو.... خب ... ادامه مطلب
/ 131 نظر / 16 بازدید