# خدایا!_در_این_ایام؟!

به نام همون خدا که واسه دنیا نفسه ...

گفتم خدایا از همه دلگیرم....                                         گفت حتی من؟                     گفتم نگران روزیم...                                                  گفت آن با من! گفتم خیلی تنهام...                              گفت تنهاتر از من ?                   ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 10 بازدید

خدایا!در این ایام!؟

خدایا کفر نمی گویم...                                         پریشانم... چه می خواهی تو از جانم...؟                              مرا بی آن که خود خواهم اسیر زندگی کردی... خداوندا ... ادامه مطلب
/ 234 نظر / 16 بازدید