# خدایا!_در_این_ایام؟!

خدایا!در این ایام!؟

خدایا کفر نمی گویم...                                         پریشانم... چه می خواهی تو از جانم...؟                              مرا بی آن که خود خواهم اسیر زندگی کردی... خداوندا ... ادامه مطلب
/ 234 نظر / 33 بازدید