# خدایا

به نام همون خدا که واسه دنیا نفسه ...

گفتم خدایا از همه دلگیرم....                                         گفت حتی من؟                     گفتم نگران روزیم...                                                  گفت آن با من! گفتم خیلی تنهام...                              گفت تنهاتر از من ?                   ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 10 بازدید

خدایا!در این ایام!؟

خدایا کفر نمی گویم...                                         پریشانم... چه می خواهی تو از جانم...؟                              مرا بی آن که خود خواهم اسیر زندگی کردی... خداوندا ... ادامه مطلب
/ 234 نظر / 16 بازدید