به نام همون خدا که واسه دنیا نفسه ...

گفتم خدایا از همه دلگیرم....                                         گفت حتی من؟                     گفتم نگران روزیم...                                                  گفت آن با من! گفتم خیلی تنهام...                              گفت تنهاتر از من ?                   ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 13 بازدید

خدایا!در این ایام!؟

خدایا کفر نمی گویم...                                         پریشانم... چه می خواهی تو از جانم...؟                              مرا بی آن که خود خواهم اسیر زندگی کردی... خداوندا ... ادامه مطلب
/ 234 نظر / 18 بازدید
شهریور 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
1 پست